نویسنده = جباری، میترا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر احداث هلالی آبگیر بر برخی پارامترهای پوشش گیاهی و خاک در مراتع سراوان (استان سیستان و بلوچستان)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 658-672

وحیده عبداللهی؛ فرهاد ذوالفقاری؛ میترا جباری؛ محمدرفیع دهقان


2. بررسی رابطه عوامل محیطی با پراکنش پوشش گیاهی در حوزه آبخیز آق‌تقه

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 431-444

فرهاد ذوالفقاری کرباسک؛ احمد پهلوانروی؛ اکبر فخیره؛ میترا جباری