نویسنده = انصاری، ناصر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر در تخریب منابع‌ طبیعی استان تهران

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 151-171

پژمان رودگرمی؛ ناصر انصاری؛ ابراهیم فراهانی