نویسنده = جابرالانصار، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه گونه‌های گیاهی با عوامل ادافیکی و فیزیوگرافی رویشگاه (مطالعه موردی: بخشی از مراتع ییلاقی پلور- مازندران)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 541-548

شکوفه شکراللهی؛ حمیدرضا مرادی؛ قاسم علی دیانتی تیلکی؛ زهرا جابرالانصار


2. بررسی روند تغییرات وضعیت مراتع استپی استان اصفهان در یک دوره هشت‌ساله

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-20

مسعود برهانی؛ حسین ارزانی؛ زهرا جابرالانصار؛ مژگان السادات عظیمی؛ مهدی فرحپور