نویسنده = حسینی کهنوج، سید حمزه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر خصوصیات شیمیایی خاک بر کیفیت علوفه مراتع خشک جنوب استان فارس

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 381-391

محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده؛ سید حمزه حسینی کهنوج


2. بررسی شدت های مختلف چرای دام بر روی خصوصیات بانک بذر در مراتع استپ بیابانی استان کرمان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 333-344

رضا عرفانزاده؛ سید حمزه حسینی کهنوج