نویسنده = توکلی، مهدیه
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه اثرهای ارتفاع و فصل بر برخی شاخص های تنوع و یکنواختی پوشش گیاهی در بخشی از مراتع شهرستان همدان

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 584-598

مصطفی ملکی؛ مهدیه توکلی؛ پویا زمانی؛ حسن علی عربی


2. بررسی جوانه‏زنی بذر 10 گونه گیاه مرتعی و بیابانی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 215-226

محمد جنگجو برزل آباد؛ مهدیه توکلی