نویسنده = براتی، حسن
تعداد مقالات: 3
2. تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه Stipa hohenckeriana در مراتع کردان کرج

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 631-642

قادر کریمی؛ حسن یگانه؛ حسن براتی؛ فرهنگ قصریانی


3. بررسی فنولوژی گونه Stipa barbata در مناطق استپی و نیمه استپی ایران

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 599-612

علی احسانی؛ حسن یگانه؛ حسن براتی