نویسنده = اشرف زاده، محرم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر خصوصیات شیمیایی خاک بر کیفیت علوفه مراتع خشک جنوب استان فارس

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 381-391

محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده؛ سید حمزه حسینی کهنوج


2. رابطه کیفیت علوفه و خوشخوراکی گونه های مهم مرتعی در مراتع زرین دشت استان فارس

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 756-768

محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده