نویسنده = زارع، محمدتقی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه کیفیت علوفه گونه های مهم مراتع استپی پشتکوه استان یزد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 137-162

ناصر باغستانی میبدی؛ حسین ارزانی؛ محمدتقی زارع؛ جلال عبداللهی


2. بررسی منابع آبی موجود و مورد نیاز دام چراکننده بز در مراتع استپی ندوشن استان یزد

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 778-786

ناصر باغستانی میبدی؛ محمدتقی زارع؛ کاظم دشتکیان؛ محمدرضا احمدی


3. بررسی خوشخوراکی گونه های گیاهی در مراتع استپی استان یزد (مطالعه موردی: مراتع ندوشن در شهرستان صدوق)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 809-818

ناصر باغستانی میبدی؛ محمدتقی زارع؛ محمد فیاض