نویسنده = جوادی، سید اکبر
تعداد مقالات: 2
1. برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد مغانی بر اساس کیفیت علوفه در دسترس (مطالعه موردی منطقه کلیبر در استان آذربایجان‌شرقی)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 431-444

حسین ارزانی؛ سمیه عالی خانی؛ سید اکبر جوادی؛ بردیا نوریان


2. تعیین شایستگی منابع آب برای چرای شتر با استفاده از GIS

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 513-523

سید اکبر جوادی؛ حسین ارزانی؛ علی سلاجقه؛ مهدی فرحپور؛ قوام الدین زاهدی