نویسنده = رنجبر فردویی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 4
1. مدلسازی آماری گرد و غبار استان اصفهان با استفاده ازمدل رگرسیون پوآسن آماسیده صفر

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 689-703

طیبه سادات سهرابی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ عباسعلی ولی؛ سیدحجت موسوی


2. ارزیابی پویایی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای MODIS ( 2000-2015)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 754-771

محمدصادق کهخاکهن؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سیدحجت موسوی؛ عباسعلی ولی


3. تعیین پتانسیل گیاهان شورپسند به عنوان منبع روغن

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 920-927

محمدجواد مهدوی لاسینی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ احسان زندی اصفهان؛ رضا دهقانی بیدگلی


4. مدل‌سازی فرسایش‌پذیری خاک در منطقه خور و بیابانک

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 658-675

سید علی موسوی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سیدحجت موسوی؛ سیدجواد ساداتی نژاد