نویسنده = ترکش اصفهانی، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شدت‌های مختلف چرایی بر تنوع و ترکیب جوامع گیاهی (مطالعه موردی: مراتع نیمه‌استپی بلغویی- علویجه اصفهان)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 789-804

سیدمهرداد کاظمی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ حسین بشری؛ مصطفی ترکش اصفهانی