نویسنده = جلیلی، عادل
تعداد مقالات: 3
1. اثر تیمار خراش بر جوانه‌زنی بذر هفت گونه مرتعی بومی ایران

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 562-569

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ سهیلا اشرافی


2. بررسی رابطه عوامل اکولوژیک با انتشار جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنو1

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 179-199

کیان نجفی تیره شبانکاره؛ عادل جلیلی؛ نعمت ا... خراسانی؛ زیبا جم زاد؛ یونس عصری


3. تأثیر شرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اخترآباد ساوه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 249-260

علی احسانی؛ حسین ارزانی؛ مهدی فرحپور؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ عادل جلیلی؛ حمید رضا میرداودی؛ حمیدرضا عباسی؛ مژگان السادات عظیمی