نویسنده = حسنی، مجید
تعداد مقالات: 3
2. مقاله تطبیقی قلمروهای بیابان های استان تهران از دیدگاه های مختلف

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 409-428

محمد خسروشاهی؛ مجید حسنی؛ شیرین محمدخان؛ عباس عطارپور؛ سید عزیز کرمی؛ ابوالفضل خلیل پور؛ ابراهیم فراهانی؛ حمیدرضا عباسی


3. شناسایی و تفکیک مناطق بیابانی از دیدگاه ژئومرفولوژیکی ( مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 275-286

حسین عطارپورفرد؛ مجید حسنی؛ محمد خسروشاهی