نویسنده = تمرتاش، رضا
تعداد مقالات: 1
1. کارایی داده‌های سنجنده LISSIII در تعیین فرم‌های رویشی مراتع وازرود استان مازندران

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 455-465

کریم سلیمانی؛ فاطمه شکریان؛ رضا تمرتاش؛ معصومه بنی هاشمی