نویسنده = سپهری، عادل
تعداد مقالات: 7
2. معرفی آستانه عملکردی با توجه به تغییرات فرایندهای اکولوژیک در طول گرادیان چرا در بوته‌زارهای ییلاقی استان کرمان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 244-257

اعظم خسروی مشیزی؛ غلامعلی حشمتی؛ عادل سپهری؛ حسین آذرنیوند


3. اثر شدت چرا بر فرم رویشی گونه‌های گیاهی در مناطق نیمه‌خشک

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 549-563

اعظم خسروی مشیزی؛ غلامعلی حشمتی؛ عادل سپهری؛ حسین آذرنیوند


4. بررسی تأثیر چرای دام بر پویایی لکه‌های گیاهی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 604-614

مریم رضاشاطری؛ عادل سپهری


7. ارزیابی قابلیت اکولوژیک برای کاربری مرتع با استفاده از ERAMS و GIS (مطالعه موردی : حوزه یکه چنار مراوه تپه)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 200-214

محمدرضا نجیب زاده؛ عادل سپهری؛ غلامعلی حشمتی؛ علی اکبر رسولی