نویسنده = رفیعی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صفات گیاهی مقاوم، سازگار و حساس به آتش‌سوزی‌های دوره ای در یک مرتع نیمه‌خشک

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 73-85

فهیمه رفیعی؛ محمد جنگجو؛ حمید اجتهادی