نویسنده = خطیرنامنی، جمشید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر آتریپلکس بر خاک مراتع استان گلستان

دوره 12، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 311-334

جمشید خطیرنامنی


2. بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان گلستان (مطالعه موردی: منطقه مراوه‌تپه)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 685-697

سیدعلی حسینی؛ جمشید خطیرنامنی؛ مرتضی اکبرزاده