نویسنده = سید حسینی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات بارندگی و تصاویر ماهواره‌ای در شمال‌غرب ایران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 756-768

فاطمه هادیان؛ سید زین العابدین حسینی؛ منصوره سید حسینی