همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

استاد گرامی

برای داوری مقالات لازم است در سامانه ثبت نام کنید و با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید.

جهت ورود به سایت برای داوری مقالات به صورت الکترونیکی به طریق زیر عمل فرمائید.

در صفحه شخصی داور سه گزینه وجود دارد:

 

1- مقالات جدید نیازمند داوری

2- مقالات در حال داوری

3- مقالات داوری شده

 

چنانچه مقالات ارسالی از طرف سردبیر را برای داوری قبول کنبد، این مقالات در گزینه مقالات در حال داوری نمایش داده می‌شود.

مقالاتی که داوری آنها به اتمام رسیده است، در گزینه سوم نمایش داده می‌شود. در این صورت ضروری است فرم داوری به صورت آنلاین تکمیل کنید.

این امکان نیز وجود دارد که توضیحات به صورت فایل جداگانه ارسال شود.

 

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
عطاالله ابراهیمی دانشیار دانشگاه شهرکرد
مهدیه ابراهیمی استادیار استاد دانشگاه زابل
نیازعلی ابراهیمی پاک دانشیار موسسه تحقیقات خاک و اب
سید مرتضی ابطحی دانشیار هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
علی احسانی دانشیار استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امیرهوشنگ احسانی دانشیار دانشکده محیط زیست
حسن احمدی استاد استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
عباس احمدی استادیار دانشگاه تبریز
محمدرضا اختصاصی استاد استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
رضا اخوان دانشیار محقق- بخش تحقیقات جنگل- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- تهران
سید مهدی ادنانی مربی مسئول بخش جنگل و مرتع
حسین ارزانی استاد استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مصطفی اسدی استاد  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین اسدی دانشیار دانشگاه تهران
هادی اسدی رحمانی دانشیار موسسه خاک و آب
علیرضا افتخاری استادیار عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
کامران افتخاری استادیار بخش تحقیقات تشکیل، طبقه بندی و شناسایی خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب
مرتضی اکبرزاده استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
موسی اکبرلو دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مسلم اکبری نیا دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
فاضل امیری دانشیار  دانشکده مهندسی، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
طاهره انصافی مقدم مربی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مریم آذرخشی استادیار مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
حسین آذرنیوند استاد استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی آریاپور دانشیار گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد
فرهاد آقاجانلو استادیار  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
حسین بارانی دانشیار دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ناصر باغستانی دانشیار دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
شهرام بانج شفیعی دانشیار دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین بدری پور سایر عضو شورای عالی/ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
مسعود برهانی استادیار عضو هیات علمی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،اصفهان،
حسین بشارتی استاد موسسه تحقیقات خاک و اب
عبدالرضا بهره مند دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کورش بهنام‌فر استادیار بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
یحیی پرویزی استادیار استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
فاطمه پناهی استادیار دانشگاه کاشان
حمید رضا پیروان دانشیار  پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران
عبدالرسول تلوری دانشیار پژوهشکده آبخیز
حسین توکلی دانشیار دانشیار مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی
سعید توکلی سایر دانشگاه تهران
مریم تیموری استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
بهرام ثقفیان استاد هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
کامکار جایمند استادیار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
مصطفی جعفری استاد استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد جعفری استاد استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی اشرف جعفری استاد استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
زینب جعفریان دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عادل جلیلی استاد عضو هییت علمی
علی اکبر جمالی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
حامد جنیدی استادیار دانشگاه کردستان
سید اکبر جوادی استادیار استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا جوادی استادیار هیات علمی
محمدعلی حاج عباسی استاد دانشگاه اصفهان
سید محسن حسام زاده حجازی دانشیار  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
سید زین العابدین حسینی استادیار دانشگاه یزد
مهدی حشمت الواعظین استادیار گروه جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
غلامعلی حشمتی استاد استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام حمزه استادیار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
قدرت اله حیدری دانشیار استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مرتضی خداقلی دانشیار مرکز تحقیقات منابع طبیعی وکشاورزی استان اصفهان
محمد خسروشاهی دانشیار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
حسن خسروی دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
شهرام خلیقی سیگارودی دانشیار  دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سید جمال الدین خواجه الدین استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
فاطمه درگاهیان استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
فاطمه درگاهیان استادیار  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد درویش مربی مربی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد تقی دستورانی استاد استاد گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
کاظم دشتکیان استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
علی اکبر دماوندی استادیار موسسه آموزش و ترویج جهاد
کشاورزی-سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی-استان تهران
سمیه دهداری استادیار استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
قاسمعلی دیانتی تیلکی دانشیار دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه تربیت مدرس
علی اصغر ذوالفقاری استادیار دانشگاه سمنان
علیرضا راشکی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا راشکی استادیار دانشگاه فردوسی
بهزاد رایگانی استادیار دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست
احمد رحمانی دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد رحیمی دانشیار دانشگاه سمنان
محمد حسین رزاقی استاد استاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
شفق رستگار استادیار عضو هیات علمی گروه مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسن روحی پور دانشیار  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سلمان زارع استادیار دانشگاه تهران
محمدعلی زارع چاهوکی استاد دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
صدیقه زارع کیا استادیار  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
قوام الدین زاهدی امیری استاد دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
احسان زندی اصفهان استادیار استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سمیرا زندی فر استادیار استادیار بخش بیابان/ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
غلامرضا زهتابیان استاد استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهدی زهدی سایر عضو شورایعالی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
عادل سپهری استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فریدون سرمدیان استاد استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مصطفی سعیدفر استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی
سعید سماوات دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
مهشید سوری استادیار  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشو
سیدجعفر سیداخلاقی مربی مربی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
آناهیتا شریعت مربی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فرزاد شریف زاده دانشیار دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
جابر شریفی استادیار  مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
ابراهیم شریفی عاشورآبادی استاد استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
خسرو شهبازی دانشیار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
کریم شهبازی دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
احمد صادقی پور استادیار استادیار دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
پروین صالحی دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رضا صفوی استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجید صوفی استاد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
جواد طباطبایی یزدی استادیار استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد
سید رضا طبائی عقدائی استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
پژمان طهماسبی دانشیار دانشیار اکولوژی مرتع دانشگاه شهرکرد
علی طویلی دانشیار دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهدی عابدی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
احمد عابدی سروستانی دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمیدرضا عباسی استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جلال عبداللهی مربی مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
نوراله عبدی دانشیار دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی اراک
محمود عرب خدری استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رضا عرفانزاده دانشیار دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
پروانه عشوری استادیار  موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
محمدحسن عصاره استاد استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
یونس عصری دانشیار هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فریده عطار استاد دانشگاه تهران
حمیدرضا عظیم زاده  استاد دانشگاه یزد
مژگان عظیمی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدکاظم علوی پناه استاد استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
محمد‌علی علیزاده دانشیار عضو هیئت علمی گروه بانک ژن منابع طبیعی موسسه تحقیقات  جنگلها و مراتع کشور
حمید رضا عیسوند دانشیار دانشگاه لرستان
پرویز غلامی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی فرح پور دانشیار دانشیار بازنشسته موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد فرزام استاد استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد فیاض استادیار استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سادات فیض نیا استاد استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
یاسر قاسمی آریان سایر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
مهدی قربانی دانشیار دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
جمشید قربانی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اردوان قربانی دانشیار هیات علمی، دانشگاه محققاردبیلی
داریوش قربانیان مربی مرکز تحقیبقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان
فرهنگ قصریانی استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسن قلیچ نیا دانشیار عضو هیئت علمی
عباس قمری زارع استاد  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
سید حسن کابلی استادیار عضو هیات علمی دانشکده کویرشناسی- دانشگاه سمنان
هادی کارگر چیگانی استادیار استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
محمدتقی کاشکی مربی رئیس بخش منابع طبیعی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
لیلا کاشی زنوزی   موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
سید عبدالرضا کاظمینی دانشیار دانشگاه شیراز
خلیل کریم زاده  استادیار  موسسه تحقیقان جنگلها و مراتع کشور
مجید کریمپور ریحان دانشیار دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تهران
علی کشاورزی استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
امیررضا کشتکار استادیار مرکز بین المللی همزیستی با کویر
عبدالنبی کلاه چی دانشیار پژوهشکده ابخیز
نادیا کمالی استادیار  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
اصغر کهندل دانشیار گروه پژوهشی مدیریت و توسعه جهاد دانشگاهی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
فرشاد کیوان بهجو دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
مجتبی گنجعلی استادیار عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
محمد حسین لباسچی دانشیار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سکینه لطفی نسب اصل استادیار هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد متینی زاده دانشیار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی محبی سایر موسسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسن مداح عارفی دانشیار دانشیار موسسه ثبت نهال و بذر کرج
ناصر مشهدی استادیار استادیار مرکز تحقیقات بیابان
منصور مصداقی استاد استاد دانشگاه کشاورزی  و منابع طبیعی گرگان
ولی ا... مظفریان استاد استاد موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور
بهارک معتمدوزیری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
جواد معتمدی (ترکان) دانشیار مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
علیرضا مقدم نیا دانشیار دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
آرش ملکیان دانشیار دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیده خدیجه مهدوی استادیار دانشگاه ازاداسلامی نور
محمد مهدوی استاد دانشگاه تهران
علی اکبر مهرابی استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات
سیدعلیرضا موسوی استادیار استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
خسرو میرآخورلو مربی مربی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سیدتقی میرحاجی سایر کارشناس ارشد بخش تحقیقات مرتع موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حبیب الله نادیان استاد دانشگاه چمران
کمال الدین ناصری دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه ناصری سایر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
حمید رضا ناصری دانشیار  دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
سعیده ناطقی سایر موسسه تحقیقات
محسن نصیری استادیار عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
علی اکبر نظری سامانی دانشیار دانشیار
 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی اصغر نقی پور برج استادیار عضو هیات علمی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
علی اکبر نورورزی استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
داوود نیک نامی استاد پژوهشکده آبخیزداری
شیما نیکو استادیار گروه بیابانزدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان
یوسف هاشمی نژاد استادیار استادیار پژوهش، مرکز ملی تحقیقات شوری
عباسعلی ولی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
حسن یگانه استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان