همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
مقایسه پوشش گیاهی، تولید و تنوع گونه‌ای در کلاس‌های مختلف وضعیت مرتع (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده درمیان-سربیشه)

مسلم رستم پور

دوره 30، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 409-423

چکیده
  سابقه و هدفبه نظر می‌رسد رابطه متقابلی بین کلاس‌های وضعیت مرتع و خصوصیات پوشش گیاهی و تنوع زیستی وجود داشته باشد اما در این مورد، اطلاعات اندک و متناقضی وجود دارد. این تحقیق به منظور مقایسه درصد پوشش، لاشبرگ، تراکم و تولید و شاخص‌های عددی تنوع زیستی در 11 تیپ گیاهی منطقه حفاظت‌شده درمیان-سربیشه انجام شد. مواد و روش‌هاپس از پیمایش ...  بیشتر

بررسی تأثیر عوامل بوم‌شناختی بر درصد تاج پوشش Astragalus gossypinus در بخشی از مراتع نیمه استپی استان کردستان

آیدین فرجی؛ حامد جنیدی؛ بهرام قلی نژاد

دوره 25، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 427-437

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی مهمترین عوامل بوم‌شناختی مؤثر بر درصد تاج پوشش گون سفید (Astragalus gossypinus) در بخشی از مراتع نیمه‌خشک استان کردستان صورت گرفت. با پیمایش صحرایی سه ناحیه شامل دزلی، نران و گردنه مروارید به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شدند. تعداد پلات‌ها با توجه به ویژگی‌های پوشش‌ گیاهی و سایر عوامل محیطی، در منطقه دزلی 6 نقطه معرف ...  بیشتر

پایش پوشش گیاهی مراتع نیمه‌استپی در شمال شرق ایران

محمد زادبر؛ حسین ارزانی؛ مژگان‌ عظیمی؛ ولی ا.. مظفریان؛ قنبر علی شاد؛ فریده ثقفی‌خادم؛ حسین توکلی؛ حسن امیر آبادی زاده؛ سمیه ناصری

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 231-243

چکیده
  ‏اند که علاوه بر موارد ذکر شده، در خصوص اهمیت مراتع می‏توان ویژگی­های بسیارِ دیگری را برشمرد که مدیریت اصولی این اراضی را ضروری می‏سازد. بر همین اساس و در راستای طرح ملی ارزیابی مراتعِ  مناطق مختلف آب و هوایی کشور سایت‌های آسلمه، توکل باغ و ترنو شاه­جهان در شمال شرق ایران بر مبنای پوشش گیاهی آن که معرف بخشی از پوشش گیاهی ...  بیشتر