کلیدواژه‌ها = مراحل رشد
تعداد مقالات: 3
1. کیفیت علوفه پنج گونه مهم مرتعی در مراحل مختلف رشد در مراتع زاغه لرستان

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 607-614

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ رضا سیاه منصوری


2. نقشه نیاز روزانه دام چراکننده از مراتع استان آذربایجـان غربی

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 158-167

حسین ارزانی؛ اسماعیل صبری؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ سیداکبر جوادی


3. مطلوبیت کیفیت علوفه گونه‌های مهم مرتعی در مراتع ییلاقی سرعلی‌آباد استان گلستان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 651-662

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ سید رضا حسینی