نویسنده = دشتکیان، کاظم
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و معرفی تیپ های گیاهی بیوم های بیابانی استان یزد

دوره 11، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 383-408

کاظم دشتکیان؛ محمد خسروشاهی


2. بررسی نقش کویرها در تشکیل بیابان‌های ماسه‌ای یزد

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 344-355

کاظم دشتکیان؛ حمیدرضا عباسی؛ محمد ابوالقاسمی