نویسنده = باقری، حسین
تعداد مقالات: 2
1. عوامل خشک شدن درختچه‌های تاغ در منطقه حسین آباد میش مست قم

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 650-659

حسین توکلی نکو؛ عباس پورمیدانی؛ سیدمهدی ادنانی؛ حسین باقری؛ محمود بیات


2. بررسی مقاومت به شوری سه گونه مرتعی در شرایط گلخانه‌ای

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 58-70

عباس پورمیدانی؛ محمدرضا نائینی؛ حسین باقری؛ قادر کریمی