نویسنده = ترکان، جواد
تعداد مقالات: 3
1. تعیین اندازه واحد دامی و برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد ماکویی در مراتع استان آذربایجان‌غربی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 191-204

حسین ارزانی؛ جواد ترکان؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی