نویسنده = رشوند، سعید
تعداد مقالات: 5
2. مطالعه فنولوژی دو گونه بوته‌ای Thymus kotschyanus و Artemisia aucheri در مراتع نیمه استپی الموت قزوین

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 591-603

سعید رشوند؛ علی احسانی؛ حسن یگانه؛ انور سور


3. بررسی مراحل فنولوژی گونه Artemisia aucheri در مناطق نیمه‌استپی ایران

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 13-23

علی احسانی؛ مامک احمدیان؛ سعید رشوند؛ محمد علی دهقانی تفتی؛ مصطفی زارع


4. بررسی پتانسیل بیابان‌زایی از منظر زوال پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوضه رودشور قزوین)

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 38-49

سعید رشوند؛ جمال مصفایی؛ محمد درویش؛ عمار رفیعی امام


5. ارزیابی پایداری تولید علوفه چند گونه مرتعی، در مراتع کوهستانی البرز میانی- استان قزوین

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 355-369

سعید رشوند؛ هوشمند صفری؛ پروانه عشوری سنجابی