نویسنده = درویش، محمد
تعداد مقالات: 5
3. مروری بر تحقیقات در زمینه خاکپوش های نفتی

دوره 12، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 63-72

اسماعیل رهبر؛ محمد درویش


4. بررسی پتانسیل بیابان‌زایی از منظر زوال پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوضه رودشور قزوین)

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 38-49

سعید رشوند؛ جمال مصفایی؛ محمد درویش؛ عمار رفیعی امام


5. ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با روش فائو و یونپ در حوزه آبخیز کویر میقان

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 547-556

علی فرمهینی فراهانی؛ محمد درویش