نویسنده = جنگجو برزل آباد، محمد
تعداد مقالات: 3
1. معرفی سه گونه علوفه ای Prangos latiloba Korov.، Convolvulus commutatus Boiss و Stachys trinervis Aitch. & Hemsl. در مراتع استان خراسان شمالی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-160

محمد جنگجو؛ فریدون ملتی؛ زهره آتشگاهی؛ مجید وطن پور


2. بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدتهای مختلف چرا (مطالعه موردی: مرتع نیمه‌استپی بهارکیش قوچان)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 306-320

مریم نیکان؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنگجو؛ فرشید معماریانی؛ هاجر حسن‌پور؛ فریبا نوعدوست


3. بررسی جوانه‏زنی بذر 10 گونه گیاه مرتعی و بیابانی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 215-226

محمد جنگجو برزل آباد؛ مهدیه توکلی