نویسنده = پرویزی، یحیی
تعداد مقالات: 5
2. تعیین ظرفیت ترسیب کربن در روش‌های مختلف مرتع‌کاری در مناطق مختلف جغرافیایی کشور

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 310-323

یحیی پرویزی؛ محمد قیطوری؛ رضا بیات؛ علیرضا شادمانی؛ افشین پرتوی


3. مقایسه کارایی بهره‌برداری‌های مختلف از مراتع بر ترسیب کربن در استان کرمانشاه

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 44-53

محمد قیطوری؛ یحیی پرویزی؛ مسیب حشمتی؛ محمد احمدی


4. بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن ‌عملیات بیولوژیک در دو منطقه ریمله خرم‌آباد و آبخوان‌داری کوهدشت

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 230-219

مهران لشنی زند؛ یحیی پرویزی؛ لیلا ابراهیمی؛ بیتا مسعودی؛ بهمن رفیعی