نویسنده = رحمانی، غلامحسین
تعداد مقالات: 4
1. تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه Stipa barbata در مراتع نمونه مناطق نیمه استپی کشور

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 471-477

علی محبی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ غلامحسین رحمانی؛ قاسم خداحامی؛ قاسمعلی ابرسجی؛ محمدعلی دهقانی تفتی؛ فریده ثقفی خادم


2. بررسی اثر شدت‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه گونه‌های Stipa arabica، Oryzopsis holciphormis و Poa bulbosa در سایت کوه پنج استان کرمان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 494-502

غلامحسین رحمانی؛ فرهنگ قصریانی؛ محمد شریفی یزدی؛ محمدرضا کدوری


3. بررسی تغییرات ارزش رجحانی گونه های مهم مرتعی طی یک دوره چرایی در مراتع بید خیری

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-36

غلامحسین رحمانی؛ رضا باقری؛ احمد پورمیرزایی


4. بررسی برخی متغیرهای مدیریتی در تغییر وضعیت مراتع در طرح‌های مرتعداری (استان‌های خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، مازندران و آذربایجان‌غربی)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 731-746

محمد فیاض؛ هوشمند صفری؛ حسن یگانه؛ غلامحسین رحمانی؛ حسین توکلی؛ محمد اکبرزاده؛ محمد قیطوری؛ احمد احمدی