نویسنده = زندی اصفهان، احسان
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گونه‌های پر مصرف در مراتع ییلاقی استان لرستان

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 418-428

رضا سیاه منصور؛ مرتضی اکبرزاده؛ احسان زندی اصفهان


2. بررسی و مقایسه تنوع گونه‌ای گیاهان دو عرصه تحت چرا و قرق مراتع استان لرستان (مطالعه موردی: شمال‌شرق شهرستان دلفان)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 606-617

امیر میرزایی موسی وند؛ احسان زندی اصفهان؛ فرشاد کیوان بهجو


3. مطالعه تأثیر فعالیت‌های تفرجی (اکوتوریسم) بر تغییرات خاک در اکوسیستم‌های مرتعی تالش

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 356-344

فرشاد کیوان بهجو؛ احسان زندی اصفهان؛ بابک محبوب


4. مقایسه وضعیت مراتع دارای طرح با مراتع فاقد طرح (مطالعه موردی: منطقه زرندیه، استان مرکزی)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 218-209

علیرضا افتخاری؛ حسین ارزانی؛ احسان زندی اصفهان؛ اسماعیل علیزاده


5. بررسی و تعیین کیفیت علوفه عجوه (Aellenia subaphylla) طی سه مرحله رویشی در مراتع قشلاقی استان سمنان

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 177-187

داریوش قربانیان؛ احسان زندی اصفهان؛ محمد امیرجان


6. بررسی اثر آتش‌سوزی بر روی پوشش علف گندمی‌ها

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 552-562

محمود گودرزی؛ مژگان عظیمی؛ احسان زندی اصفهان؛ قادر کریمی؛ امرعلی شاهمرادی


7. تجزیه و تحلیل زمین آماری غلظت آهن و روی در اراضی مرتعی و زراعی مطالعه موردی: منطقه آبسرد شهر دماوند

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 447-454

مریم دادگر؛ مسعود محمد علیها؛ احسان زندی اصفهان


8. تعیین تحمل‌پذیری گونه‌ی Atriplex leucoclada تحت تنش شوری در شرایط گلخانه و رویشگاه‌های طبیعی استان فارس

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 274-282

قاسم خداحامی؛ احسان زندی اصفهان؛ محمدحسن عصاره