همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
بررسی رفتار چرایی بز تالی در مراتع سیریک استان هرمزگان

عبدالحمید حاجبی؛ محمد فیاض؛ محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 94-110

چکیده
  به منظور تعیین رفتار چرایی بز تالی به عنوان دام غالب منطقه، این بررسی در منطقه سیریک استان هرمزگان از سال 1385 به مدت چهار سال انجام شد. شاخص‌های مورد بررسی این تحقیق شامل زمان ورود و خروج دام از مرتع، مسافت روزانه طی‌شده توسط دام، مسیر دام در مرتع با توجه به شیب آن، حداکثر و میانگین سرعت دام، همچنین مدت زمان استراحت، حرکت و چرای دام ...  بیشتر

بررسی کارایی پرایمینگ بذر بر سبز شدن نهال و استقرار گونه Astragalus brachyodontus در شرایط گلخانه و تحت تنش کم‌آبیاری

حسین باقری؛ مهشید سوری؛ سید مهدی ادنانی؛ حسین توکلی نکو؛ سعیده ناطقی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 596-607

چکیده
  استقرار اولیه گونه­های گیاهی مرتعی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مسئله­ای قابل توجه جهت اصلاح و توسعه مراتع و افزایش عملکرد آن­ها می­باشد. به منظور بررسی اثرات کاربرد پرایمینگ بذر بر تغییرات عملکرد گونه ‌مرتعی Astragalus brachyodontus، طرح حاضر در گلخانه و در قالب طرح فاکتوریل انجام گرفت. سه تیمار هیدرو­پرایمینگ (آب مقطر)، اسموپرایمینگ ...  بیشتر

بررسی رفتار چرایی بز تالی در مراتع زمین‌سنگ استان هرمزگان

محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی؛ محمد فیاض

دوره 25، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 612-626

چکیده
  به منظور تعیین رفتار چرایی بز تالی به عنوان دام غالب منطقه، این بررسی در منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان از سال 1385 به مدت چهار سال انجام شد. شاخص‌های مورد بررسی این تحقیق شامل زمان ورود و خروج دام از مرتع، مسافت روزانه طی شده توسط دام، مسیر دام در مرتع با توجه به شیب آن، حداکثر و میانگین سرعت دام، همچنین مدت زمان استراحت، حرکت و چرای دام ...  بیشتر

ارزیابی پایداری تولید علوفه چند گونه مرتعی با استفاده از روش های تک متغیره پارامتری و روش های ناپارامتری در مراتع گون بان هرسین، استان کرمانشاه

محمدرضا شوشتری؛ هوشمند صفری؛ محمد فیاض؛ مرتضی اکبرزاده؛ سعیده ناطقی

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 570-583

چکیده
    بیشتر

بررسی شدت اثر معیار زمین شناسی- ژئومورفولوژی و معیار خاک بر بیابان‌زایی منطقه دشت سگزی

سعیده ناطقی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 590-600

چکیده
  دشت سگزی به لحاظ گستردگی و شدت فرایند بیابان‌زایی یکی از مناطق بحرانی استان اصفهان محسوب می‌شود. این منطقه به­دلیل وجود مراکز صنعتی، پایگاه‌هوایی شهید بابایی، فرودگاه بین­المللی شهید بهشتی، خطوط راه آهن، جاده ترانزیت اصفهان- بندرعباس، مراکز کشاورزی، نزدیکی به شهر تاریخی اصفهان از موقعیت راهبردی خاصی برخوردار می‌باشد؛ ...  بیشتر