نویسنده = علی طویلی
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی و پهنه‌بندی انرژی باد بر اساس قابلیت حمل ماسه در راه‌آهن قم-تهران

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 226-240

محمدرضا راهداری؛ حسن احمدی؛ علی طویلی؛ محمد جعفری؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محمد خسروشاهی؛ شهروز شریفی


4. بررسی اثر بازدارندگی Artemisia sieberiبر ویژگی‌های جوانه‌زنی Salsola rigida

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 409-418

علی طویلی؛ مجتبی جنت رستمی؛ خدیجه ابراهیمی درچه