نویسنده = رضا عرفانزاده
بررسی طیف زیستی و کورولوژی بانک بذر خاک ناحیه کران‌رود با فاصله از رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه گیان، استان همدان)

دوره 29، شماره 3، مهر 1401، صفحه 251-260

مریم عباسی کسبی؛ رضا عرفانزاده؛ بختیار فتاحی؛ آنا شر


تأثیر خصوصیات شیمیایی خاک بر کیفیت علوفه مراتع خشک جنوب استان فارس

دوره 22، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 381-391

محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده؛ سید حمزه حسینی کهنوج


تاثیر شدت‌های چرای دام بر برخی ویژگی‌های مهم خاک در مراتع خانقاه سرخ ارومیه

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 47-58

بهنام بهرامی؛ رضا عرفانزاده؛ جواد معتمدی (ترکان)