همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
بررسی طیف زیستی و کورولوژی بانک بذر خاک ناحیه کران‌رود با فاصله از رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه گیان، استان همدان)

مریم عباسی کسبی؛ رضا عرفانزاده؛ بختیار فتاحی؛ آنا شر

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 251-260

چکیده
  در بسیاری از اکوسیستم‌های مرتعی، بانک بذر خاک به عنوان معیاری برای حفظ گونه‌ها و احیای جوامع گیاهی بومی محسوب می‌شود. ذخایر بانک بذر از منابع گیاهی مهم در حفظ، توسعه و احیاء جوامع گیاهی تخریب‌شده در مراتع هستند. این تحقیق به‌منظور بررسی بانک بذر حاشیه رودخانه گیان شهرستان نهاوند در استان همدان انجام شد. پنج سایت نمونه‌برداری در ...  بیشتر

تاثیر تغییر کاربری مراتع بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک با تاکید بر پایداری خاکدانه‌ها (مطالعه موردی: مراتع صلوات آباد سنندج)

لیلا زندی؛ رضا عرفانزاده؛ حامد جنیدی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 24-35

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تبدیل مرتع به کاربری­های زراعی و باغی بر ویژگی‌های مهم خاکی از جمله پایداری خاکدانه در حوضه صلوات آباد در شرق سنندج انجام شد. برای این منظور، همزمان با رشد غالب گیاهان با پیمایش صحرایی چهار کاربری شامل 1) مرتع 2) باغ 3) نخودزار 4) گندم­زار به­عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شدند و 42 نمونه خاک به­صورت تصادفی-سیستماتیک ...  بیشتر

بررسی توانائی دو روشجوانه‌زنی وترکیبی درظهور گروههای عملکردی بانک بذر خاک (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی واز شهرستان نور)

رضا عرفانزاده؛ آزاده عالم زاده گرجی؛ سیدحسن زالی

دوره 22، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 648-657

چکیده
  حفظ تنوع و ترکیب گیاهی یکی از اهداف اصلی مدیریت اکوسیستم‌ها است و با اندازه‌گیری تنوع گونه‌ای می‌توان توصیه‌های مدیریتی لازم را ارائه نمود. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش شامل جوانه‌زنی و ترکیبی در برآورد ترکیب و تنوع گونه‌ای بانک بذر خاک می‌باشد. بدین منظور نمونه‌برداری از خاک از 28 پلات زوجی از دو عمق 5-0 و 10-5 سانتیمتر انجام گرفت. ...  بیشتر

تأثیر خصوصیات شیمیایی خاک بر کیفیت علوفه مراتع خشک جنوب استان فارس

محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده؛ سید حمزه حسینی کهنوج

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 381-391

چکیده
  این مطالعه با هدف مقایسه فاکتورهای کیفی علوفه (CP، DMD و ADF) گونه‌های گیاهی در دو مرحله‌ی فنولوژیکی بین دو منطقه که مجاور هم اما متفاوت در ویژگی‌های خاک بودند انجام شد. دو منطقه در دو طرف رودخانه‌ای در مراتع شهرستان زرین‌دشت در جنوب استان فارس قرار داشتند. یکی از این مناطق دارای خاک شور و قلیا (842/2%=ESP، 51/6=SAR، 6/15=EC و 30/8=pH) و منطقه دوم با خاک ...  بیشتر

تاثیر شدت‌های چرای دام بر برخی ویژگی‌های مهم خاک در مراتع خانقاه سرخ ارومیه

بهنام بهرامی؛ رضا عرفانزاده؛ جواد معتمدی (ترکان)

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 47-58

چکیده
  مطالعه تغییرپذیری عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک بر اثر شدت‌های مختلف چرای دام می‌تواند در مدیریت و حفظ خاک و پوشش گیاهی کمک کند. برای چنین مطالعه‌ای، شش منطقه معرف با شدت چرای مختلف انتخاب گردید. دوری و نزدیکی به روستا و حضور گیاهان مهاجم، کم‌شونده و زیادشونده، اساس تعیین مناطق مختلف از لحاظ شدت چرای دام غالب، یعنی گوسفند نژاد ماکویی ...  بیشتر

مطالعه تأثیر فاکتور‌های خاکی بر تنوع گونه‌ای پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در مناطق چراشده و چرانشده با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز واز)

پریا کمالی؛ رضا عرفانزاده

دوره 21، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 698-707

چکیده
  در تحقیق حاضر اثر برخی فاکتورهای خاکی بر روی تنوع پوشش گیاهی و تنوع بانک بذر خاک بطور همزمان در مناطق قرق و تحت چرا مطالعه شد. نمونه‌برداری از خاک مراتع حوزه واز در شمال کشور در زمستان 1389 به روش تصادفی-سیستماتیک در طول 4 ترانسکت در هر یک از مناطق قرق و چراشده انجام شد. در طول هر ترانسکت 10 پلات یک مترمربعی مستقر گردید و نمونه‌های خاک برای ...  بیشتر