نویسنده = رضا عرفانزاده
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر خصوصیات شیمیایی خاک بر کیفیت علوفه مراتع خشک جنوب استان فارس

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 381-391

محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده؛ سید حمزه حسینی کهنوج


3. تاثیر شدت‌های چرای دام بر برخی ویژگی‌های مهم خاک در مراتع خانقاه سرخ ارومیه

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-58

بهنام بهرامی؛ رضا عرفانزاده؛ جواد معتمدی (ترکان)