نویسنده = جلیل فرزادمهر
اثرات ناشی از اصلاح و احیای مراتع بر ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک مراتع جنت‌آباد رشتخوار

دوره 26، شماره 2، تیر 1398، صفحه 423-431

محسن شعبانی؛ مریم آذرخشی؛ جلیل فرزادمهر؛ مسعود بذرافشان


بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی مراتع نیمه‌خشک بیدخت

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 18-28

جلیل فرزادمهر؛ حامد سنگونی؛ حمید روحانی