کلیدواژه‌ها = مازندران
تعداد مقالات: 5
1. کارایی داده‌های سنجنده LISSIII در تعیین فرم‌های رویشی مراتع وازرود استان مازندران

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 455-465

کریم سلیمانی؛ فاطمه شکریان؛ رضا تمرتاش؛ معصومه بنی هاشمی


3. روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید در مراتع استان مازندران طی یک دوره 4 ساله (1384-1381)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 203-220

حسن قلیچ نیا؛ حسین ارزانی؛ محمد اکبرزاده؛ مهدی فرحپور؛ مژگان‌السادات عظیمی


4. بررسی نمایه‌های ارزیابی پدیده‌های ترسالی و خشک‌سالی: SPI, PNPI, Nitzche)) (مطالعه موردی، استان مازندران)

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 44-54

شهرام خلیقی سیگارودی؛ سیدعلی صادقی سنگدهی؛ خالد اوسطی؛ یوسف قویدل رحیمی