کلیدواژه‌ها = پیتینگ
تعداد مقالات: 4
1. بررسی روشهای مختلف ذخیره نزولات آسمانی و فصل کشت در استقرار گونه کمای طبسی(Ferula tabasensis)در استان یزد (مطالعه موردی: مراتع کالمند بهادران)

دوره 27، شماره 1، بهار 1399

محمد تقی زارع؛ محمد فیاض؛ صدیقه زارع کیا؛ ناصر باغستانی میبدی؛ محمد ابوالقاسمی


2. تغییر عملکرد پوشش گیاهی مراتع، تحت تاثیر عملیات اصلاح مکانیکی (سیلوانا، استان آذربایجان غربی)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 360-369

مهشید سوری؛ سیده خدیجه مهدوی؛ صحرا تاوردیزاده سکزی


3. مکان‌یابی اجرای پروژه‌های پیتینگ و فاروئینگ به کمک سیستم تصمیم یار مکانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-108

محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مهشید سوری؛ سیده خدیجه مهدوی


4. بررسی تاثیر پیتینگ و کنتور فارو در استقرار چند گونه مهم مرتعی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 619-634

مرتضی خداقلی؛ ستار چاوشی