نویسنده = ارزانی، حسین
تعداد مقالات: 3
1. ظرفیت چرای کوتاه مدت مراتع طالقان میانی

دوره 27، شماره 1، بهار 1399

مهدخت الله مرادی؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی


2. برآورد تولید درمنه دشتی (Artemisia siberi) از طریق اندازه گیری ابعاد گیاه (مطالعه موردی: جنوب غربی سبزوار)

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-10

یاسر قاسمی آریان؛ حسین ارزانی؛ اسماعیل فیله کش؛ رضا یاری


3. مدل شایستگی استفاده مشترک گوسفند و بز از مراتع

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 50-71

فاضل امیری؛ حسین ارزانی