نویسنده = اکبرزاده، مرتضی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تولید ومصرف علوفه در مراتع صالح آباد ایلام

دوره 27، شماره 1، بهار 1399

ایاد اعظمی؛ مرتضی اکبرزاده؛ ماشااله محمدپور


2. بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گونه‌های پر مصرف در مراتع ییلاقی استان لرستان

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 418-428

رضا سیاه منصور؛ مرتضی اکبرزاده؛ احسان زندی اصفهان


4. بررسی تغییرات پوشش گیاهی در قرق کوهرنگ

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 324-336

مرتضی اکبرزاده؛ محمدرضا مقدم؛ عادل جلیلی؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی


5. تغییرات پوشش گیاهی تحت تأثیر بارندگی در مراتع استپی رودشور

دوره 13، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 222-235

مرتضی اکبرزاده؛ تقی میر حاجی