نویسنده = حیدری، قدرت اله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان درآمد و هزینه دامداری سنتی در مراتع خشک و بیابانی استان یزد (مطالعه موردی مراتع ندوشن)

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-102

علی بمان میرجلیلی؛ قدرت اله حیدری؛ ناصر باغستانی میبدی؛ شفق رستگار


2. بررسی تاثیر تعداد دام بهره برداران بر وضعیت مراتع

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 513-523

عسگر حسین زاده؛ قدرت اله حیدری؛ حسین بارانی؛ حسن زالی