نویسنده = سیداخلاقی، سیدجعفر
تعداد مقالات: 3
2. تعیین توان پذیرش جمعیتی سرزمین، معیاری مهم در ارزیابی روند بیابان زایی (مطالعه موردی: استانهای تهران و البرز)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 498-511

سیدجعفر سیداخلاقی؛ حمیدرضا عباسی؛ عمار رفیعی امام؛ محمد درویش