نویسنده = باقری، رضا
تعداد مقالات: 11
4. بررسی تغییرات ارزش رجحانی گونه های مهم مرتعی طی یک دوره چرایی در مراتع بید خیری

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-36

غلامحسین رحمانی؛ رضا باقری؛ احمد پورمیرزایی


7. تغییرات وزن مخصوص ظاهری، درصد تخلخل و ذخایر بذری خاک در مراتع با شدت های مختلف چرایی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 417-432

رضا باقری؛ محسن محسنی ساروی؛ محمدرضا چائی چی


11. اثر شدت چرای دام بر رطوبت خاک و پوشش گیاهی (مطالعه موردی: پارک ملی خبر و مراتع اطراف)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 301-316

رضا باقری؛ محمد رضا چائی‌چی؛ محسن محسنی ساروی