نویسنده = حسینی، سید زین العابدین
تعداد مقالات: 4
1. پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات بارندگی و تصاویر ماهواره‌ای در شمال‌غرب ایران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 756-768

فاطمه هادیان؛ سید زین العابدین حسینی؛ منصوره سید حسینی


2. تهیه نقشه پوشش گیاهی مراتع با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS-LissIII (مطالعه موردی: حوضه سرخ آباد- مازندران)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 454-462

فاطمه عالیشاه ارات بنی؛ حسین ارزانی؛ سید زین العابدین حسینی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ خسرو میراخورلو


3. بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابان زایی محدوده شهر اردکان با استفاده از سنجش از دور

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-12

حمیدرضا مرادی؛ محمد رضا فاضل پور؛ سید حمید رضا صادقی؛ سید زین العابدین حسینی


4. تخمین مقدار علوفه مراتع با استفاده از داده‌های ماهواره ای (مطالعه موردی حوزه آبخیز دماوند)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 127-138

خسرو میرآخورلو؛ سید زین العابدین حسینی