نویسنده = آژیر، فرهاد
تعداد مقالات: 5
2. بررسی تاثیر پخش سیلاب بر تولید مرتع در ایستگاه چنداب ورامین

دوره 12، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 81-96

فرهاد آژیر؛ ناصر انصاری؛ ولی اله مظفریان


3. تعیین همبستگی بارندگی با تولید علوفه سالانه مهمترین بوته‌ای‌های مرتعی منطقه فیروزکوه

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 54-62

سیدتقی میرحاجی؛ مرتضی اکبرزاده؛ فرهاد آژیر