نویسنده = اجتهادی، حمید
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از شاخص‌های کوادراتی در تعیین الگوی پراکنش برخی گونه‌های گیاهی پارک ملی قمیشلو

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 907-919

حمیدرضا عکافی؛ حمید اجتهادی؛ عادل سپهری


2. بررسی صفات گیاهی مقاوم، سازگار و حساس به آتش‌سوزی‌های دوره ای در یک مرتع نیمه‌خشک

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 73-85

فهیمه رفیعی؛ محمد جنگجو؛ حمید اجتهادی


3. بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدتهای مختلف چرا (مطالعه موردی: مرتع نیمه‌استپی بهارکیش قوچان)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 306-320

مریم نیکان؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنگجو؛ فرشید معماریانی؛ هاجر حسن‌پور؛ فریبا نوعدوست