نویسنده = جابر شریفی
تعداد مقالات: 5
3. مطالعه پویایی پوشش گیاهی مراتع دشتی مغان در استان اردبیل (مطالعه موردی در مراتع قشلاقی بران)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 719-729

جابر شریفی؛ امرعلی شاهمرادی؛ الله ویردی نوری؛ فرزانه عظیمی مطعم


4. بررسی خصوصیات اکولوژیکی گونه کَوَر (Capparis spinosa L.) در اکوسیستم‌های مرتعی منطقه مغان در استان اردبیل

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 721-729

وحید ایزدی حاجی خواجه لو؛ یونس عصری؛ جابر شریفی نیارق