نویسنده = احمدی، احمد
تعداد مقالات: 10
1. بررسی پوشش گیاهی در رابطه با واحدهای ژئومرفولوژی در منطقه بارون ( آذربایجان غربی)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-192

احمد احمدی؛ کریم جوانشیر؛ حسن احمدی؛ ولی اله مظفریان


3. بررسی برخی متغیرهای مدیریتی در تغییر وضعیت مراتع در طرح‌های مرتعداری (استان‌های خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، مازندران و آذربایجان‌غربی)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 731-746

محمد فیاض؛ هوشمند صفری؛ حسن یگانه؛ غلامحسین رحمانی؛ حسین توکلی؛ محمد اکبرزاده؛ محمد قیطوری؛ احمد احمدی


4. بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه های مرتعی مراتع قره باغ ارومیه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 613-623

احمد احمدی؛ مرتضی اکبرزاده؛ حسن یگانه؛ مریم بخشنده سوادرودباری؛ الهه احمدی


5. بررسی تیمارهای مختلف تقلید چرای علوفه روی تولید و شادابی گونه Bromus tomentellus (مطالعه موردی: مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی )

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 320-332

احمد احمدی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ الهه احمدی؛ نیلوفر زارع


6. بررسی آت اکولوژی گونه مرتعی Astragalus effusus در مراتع استان آذربایجان غربی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 172-181

احمد احمدی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا؛ الهه احمدی؛ سعیده ناطقی


7. تعیین کیفیت علوفه Agropyron libanoticum Hack در مراحل مختلف فنولوژی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 571-580

سید اکبر جوادی؛ شادی محمد پوری نعیم؛ حسین ارزانی؛ احمد احمدی


8. بررسی آت‌اکولوژی گونه (M.B.)DC. Caragana grandiflora (مطالعه موردی: شهرستان پلدشت استان آذربایجان‌غربی)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 486-497

میرصمد سیدموسوی؛ سیده خدیجه مهدوی؛ احمد احمدی


10. بررسی اثر کپه‌کاری در بهبود وضعیت و تولید مراتع گل آدم سلماس

دوره 13، شماره 1، بهار 1385، صفحه 48-52

احمد احمدی؛ عباسعلی سند گل