نویسنده = خسروی، حسن
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کرج

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 158-17

لیلا بیابانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ مهین حنیفه پور


2. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی دشت سرایان در خراسان جنوبی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 268-279

سارا نخعی نژاد؛ غلامرضا زهتابیان؛ آرش ملکیان؛ حسن خسروی


3. بررسی اثر پساب شهری، آب شور و آب لب‌شور بر برخی از ویژگی‌های خاک (مطالعه موردی: دشت قم)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 543-554

مینا ارست؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ سعید شجاعی


4. بررسی روند زمانی و مکانی شاخص منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت یزد– اردکان)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 711-720

حسن خسروی؛ اسماعیل حیدری؛ غلامرضا زهتابیان؛ جواد بذرافشان


5. تهیه مدل توزیعی بیلان ماهانه آب خاک به روش تورنت وایت –ماتر (مطالعه موردی:حوزه آبخیز یزد اردکان)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 466-480

جلال برخورداری؛ تراحل وارتانیان؛ حسن خسروی


6. بررسی وضعیت عناصر غذایی خاک در اراضی کشاورزی و مرتعی (مطالعه موردی: کویر میقان اراک)

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 12-20

مهدی گنجی؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ ریحانه مسعودی