نویسنده = حشمتی، غلامعلی
تعداد مقالات: 12
2. تأثیر آشفتگی‌های محیطی بر تعامل بین بوته و گونه‌های علفی مراتع نیمه‌خشک گوغر بافت در استان کرمان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 571-579

اعظم خسروی مشیزی؛ غلامعلی حشمتی؛ نجمه فاریابی


4. کاربرد مدل SWAT در شبیه سازی تولید گیاه درمنه در مراتع استپی و نیمه استپی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 336-346

مژگان‌سادات عظیمی؛ غلامعلی حشمتی؛ مهدی فرحپور؛ عبدالرضا بهره‌مند


5. اثر کشت سیاه‏تاغ (Haloxylon aphyllum) بر پوشش‏گیاهی و خاک (مطالعه موردی: منطقه عباس‏ آباد مشهد)

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 119-127

راضیه محمدی؛ کمال الدین ناصری؛ غلامعلی حشمتی


6. عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش تیپهای رویشی مراتع کچیک مراوه‌تپه

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 333-343

سیده زهره میردیلمی؛ غلامعلی حشمتی؛ حسین بارانی؛ یلدا همت زاده


8. معرفی آستانه عملکردی با توجه به تغییرات فرایندهای اکولوژیک در طول گرادیان چرا در بوته‌زارهای ییلاقی استان کرمان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 244-257

اعظم خسروی مشیزی؛ غلامعلی حشمتی؛ عادل سپهری؛ حسین آذرنیوند


9. اثر شدت چرا بر فرم رویشی گونه‌های گیاهی در مناطق نیمه‌خشک

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 549-563

اعظم خسروی مشیزی؛ غلامعلی حشمتی؛ عادل سپهری؛ حسین آذرنیوند


12. ارزیابی قابلیت اکولوژیک برای کاربری مرتع با استفاده از ERAMS و GIS (مطالعه موردی : حوزه یکه چنار مراوه تپه)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 200-214

محمدرضا نجیب زاده؛ عادل سپهری؛ غلامعلی حشمتی؛ علی اکبر رسولی