نویسنده = بیات، مینا
تعداد مقالات: 5
1. تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه Stipa barbata در مراتع نمونه مناطق نیمه استپی کشور

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 471-477

علی محبی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ غلامحسین رحمانی؛ قاسم خداحامی؛ قاسمعلی ابرسجی؛ محمدعلی دهقانی تفتی؛ فریده ثقفی خادم


5. بررسی اثر شدتهای مختلف برداشت بر تولید علوفه و شادابی گونه Stipa arabica در سایت سه اصفهان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 512-521

مرتضی خداقلی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ مژگان السادات عظیمی