نویسنده = آذرنیوند، حسین
تعداد مقالات: 12
1. بررسی اثرهای آللوپاتیک (بازدارندگی) گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri) بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و گیاهچه گونه علف‌بره (Festuca ovina) در شرایط گلخانه‌ای

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 297-305

حسین آذرنیوند؛ یاسر قاسمی آریان؛ رضا یاری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ اسفندیار جهانتاب


2. بررسی رابطه بین تنوع گونه‌ای و عوامل محیطی در مراتع سرچاه‌عماری بیرجند

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 95-107

رضا یاری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع‌چاهوکی؛ جلیل فرزادمهر


3. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی مراتع در منطقه حفاظت شده بیجار

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 108-119

اصغر فرج‌الهی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند؛ رضا یاری؛ بهرام قلی‌نژاد


4. بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخصهای جوانه‌زنی سه گونه مرتعی از جنسBromus

دوره 18، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 558-568

مجتبی اخوان ارمکی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی


5. ارائه مدل طبقه‌بندی شایستگی مرتع برای چرای بز با استفاده از GIS )حوزه قره‌آقاچ- سمیرم(

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 353-371

اسماعیل علیزاده؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ عبدالرضا مهاجری؛ سید حسن کابلی


6. بررسی خصوصیات بوم‌شناختی گونه نتر (Astragalus squarrosus) در رویشگاه‌های کاشان

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 372-383

حسین آذرنیوند؛ علی طویلی؛ سیدعلی صادقی سنگدهی؛ محمد جعفری؛ محمد علی زارع چاهوکی


7. معرفی آستانه عملکردی با توجه به تغییرات فرایندهای اکولوژیک در طول گرادیان چرا در بوته‌زارهای ییلاقی استان کرمان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 244-257

اعظم خسروی مشیزی؛ غلامعلی حشمتی؛ عادل سپهری؛ حسین آذرنیوند


8. بررسی شور شدن خاک و دامنة تأثیر آن در اثر تاغکاری در دشت سگزی اصفهان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 202-218

احسان زندی اصفهان؛ محمد جعفری؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ حسین آذرنیوند


9. اثر شدت چرا بر فرم رویشی گونه‌های گیاهی در مناطق نیمه‌خشک

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 549-563

اعظم خسروی مشیزی؛ غلامعلی حشمتی؛ عادل سپهری؛ حسین آذرنیوند


11. تعیین اندازه واحد دامی و برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد ماکویی در مراتع استان آذربایجان‌غربی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 191-204

حسین ارزانی؛ جواد ترکان؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی


12. بررسی تغییرات مورفولوژیک- فیزیولوژیک دو گونه مرتعی Puccinellia distance و Aeluropus littoralis برای مقابله با خشکی و شوری

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-10

اصغر قاسمی فیروزآبادی؛ محمد جعفری؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حسین آذرنیوند؛ حمیدرضا عباسی